ترس از ارتودنسی

ترس از ارتودنسی

انجام ارتودنسی به منظور زیبایی صورت و افزایش اعتماد به نفس افراد یکی از مهم ترین درمان های حوزه دندانپزشکی است. از آنجایی که این …