دكتر فرهاد صدرالدینی دارای درجه بورد تخصصی ارتودنسی ازدانشگاه شهید بهشتی تهران و درجه دكترای دندانپزشكی عمومی ازدانشگاه شهید بهشتی می باشد. ایشان عضو تائید شده انجمن ارتودنتیست های ایران و انجمن ارتودنتیست های آمریكا و عضو فدراسیون بین المللی ارتودنتیست ها می باشد

سوابق علمی ، آموزشی دکتر صدرالدینی

ورود به دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال۱۳۷۳

دارای رتبه ممتاز در مقطع دکترای تخصصی ارتودنسی

عضو انجمن ارتودنتیست های ایران

دارای سابقه آموزش تخصصی ارتودنسی در دانشگاههای کشور

توصیه ما این است که در بهره برداری از مطالب اینترنتی از هویت و مدارک تخصصی ادعا شده توسط افراد اطمینان حاصل کنید.برای اطمینان از مدارک ادعا شده می توانید از سایت نظام پزشکی ،بخش جستجوی پزشک استفاده نمایید