ارتودنسی کاموفلاژ

ارتودنسی کاموفلاژ

یکی از انواع ارتودنسی، ارتودنسی کاموفلاژ است که به منظور جابجایی دندان ها مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع هدف کاموفلاژکردن دندان، اصلاح کردن نسبت …